Image for Cardiff Science Festival

Cardiff Science Festival

Welcome to Cardiff Science Festival 2020, the science festival that takes over Wales’ capital to inspire and educate. With exciting and innovative events running between February 15th and February 18th, 2020, we are bringing the festival to you, to discover how science, technology, engineering and maths affect our everyday lives.

Croeso i Ŵyl Wyddoniaeth Caerdydd 2020, yr Ŵyl Wyddoniaeth sy’n derbyn cyfalaf Cymru i ysbrydoli ac addysgu. Gyda digwyddiadau cyffrous ac arloesol yn rhedeg rhwng Chwefror 15 a Chwefror 18, 2020, rydym yn dod â’r ŵyl atoch chi, er mwyn darganfod sut mae gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg yn effeithio ar ein bywydau bob dydd.

 

For more info, events, and bookings please visit http://www.cardiffsciencefestival.co.uk/

Organised By
Cardiff Science Festival
Date/Time
15 Feb 2020 to 18 Feb 2020 09:00 to 17:00
Location
Cardiff
Cardiff
wales
Invite Friends